Any Cerdā

NOTICIES

Diàlegs: Els experts reflexionen

12\01\2010

La web de l'Any Cerdà estrena secció. Es tracta de Diàlegs , un espai de reflexió on enginyers, arquitectes, historiadors i d’altres experts pensen i raonen sobre l’urbanisme de Barcelona i la seva història vinculada a la figura d’Ildelfons Cerdà i el seu Pla de Reforma i Eixample de Barcelona.

A través de vint-i-quatre entrevistes els autors analitzen el Pla de l’Eixample i el què ha significat per a la ciutat, tant en la forma com en la seva funció; com ha evolucionat el Pla de 1859 i com encara en el s.XXI es reinterpreta seguint alguns del criteris que va aplicar Cerdà a l’hora de projectar-lo, o contràriament, com es busquen solucions que s’adeqüin a les necessitats d’una nova societat.

La secció consta de dues pantalles principals: Els temes i Les persones . A Els temes s'hi pot veure 16 vídeos diferents en cadascun dels quals diversos experts opinen sobre un mateix tema. Per la seva banda, Les persones permet conèixer directament les respostes concretes de cada especialista. Així mateix, aquells qui vulguin aprofundir més trobaran la versió íntegra de totes les entrevistes a l'Arxiu Cerdà .

Diàlegs per entendre el contexte històric i social en què va viure Cerdà, per comprendre les motivacions i el mètode que va utilitzar l’enginyer per desenvolupar el seu estudi i projecte de la ciutat, per imaginar-se com podria haver estat Barcelona sense el Pla, per plantejar-se el futur i advertir d’allò que caldria evitar o per discutir el model d’urbanisme barceloní i opinar.

Albert Serratosa, Beth Galí, Carme Pinós, Francesc Magrinyà, Joan Roca, Ramon Grau o Francesc Muñoz són alguns dels protagonistes d’aquesta voluntat de conèixer més de prop el perquè de la nostra ciutat.

Visita la secció de Diàlegs.