1. Anatomía de una metrópoli discontinua: La Barcelona metropolitana, Antonio Font. Papers. Regió metropolitana de Barcelona. Núm. 26, gener 1997, pàg. 9-19.

2. Aproximacions a l’estructura espacial de l’àrea metropolitana de Barcelona. Diferents maneres d’ocupar el territori, Josep Maria Carrera Alpuente (Arquitecte. Gabinet d’Estudis Urbanístics de l’Ajuntament de Barcelona). Papers. Regió Metropolitana de Barcelona. Núm. 36, maig 2002, pàg. 9-24.

3. Badia des de l’aire i altres vols, Juan José Lahuerta. Dossier, L’Avenç 310, febrer2006.

4. Barcelona: de ciudad industrial a Metrópolis Internacional. Textos: Joan-Eugenni Sánchez, Rosa Tello Robira, Núria Benach, colabora: Elisabet Rosa. III Jornadas de Campo de Geografía Económica. Grupo de Geografía Económica, AGE. Barcelona, 29 y 30 de junio de 2009.

5. Barcelona: la transformació d’una ciutat industrial, Amador Ferrer (Director dels Serveis de Control d’ Edificació de I’Ajuntament de Barcelona). Oriol Nel.lo (Director de l’lnstitut d’Estudis Metropolitans de Barcelona). Ponència presentada a la Conferència Internacional “The Future of the Industrial City”, Johns Hopkins University, Baltimore, Juny 1990.

6. Barcelona, necessàriament metropolitana...,

Héctor Santcovsky.

7. Components del creixement demogràfic dels municipis metropolitans en el període 2000-2006. Joan López Redondo. Document de Treball / Working Paper #30. Institut d’ Estudis Territorials. Generalitat de Catalunya. Universitat Pompeu Fabra.

8. Ciudades en conexión. Sidney. Informes de comisiones. Metrópolis 2008.

9. Descarbonizar el urbanismo, Daniel Calatayud (Professor del Departament d’Urbanística i Ordenació del territori de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de l’Escola del Vallès.), a “Medi ambient, tecnologia i cultura” núm. 45. Ecotransformació i ciutat; Departament de Medi Ambient i Habitatge.

10. Dinàmiques urbanes, activitats emergents i polítiques públiques a la regió metropolitana de Barcelona, Oriol Nel·lo i Colom (Geògraf. Universitat Autònoma de Barcelona. Papers. Regió Metropolitana de Barcelona. núm. 36, maig 2002, pàg. 105-114.

11. El planejament territorial de la regió I des d’una perspectiva econòmica: Cap a un nou model de desenvolupament econòmic i social de l’àrea metropolitana de Barcelona, Joan Trullén i Thomas. Departament d’Economia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona. Novembre 1990.

12. Els pols logístics de referència per Catalunya. Cambrade Comerç de Barcelona. Estudi Llotja, Infraestructures i Territori. Març 2004.

13. El fet metropolità, Juli Esteban (Director de Serveis d’Ordenació Urbanística de la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona). Conferència pronunciada als actes d’obertura del I Congrés Català de Geografia, Terrassa, març 1991.

14. Grans ciutats i àrees metropolitanes a Europa. El cas de Barcelona. Jordi Borja. Conferència pronunciada als actes d’obertura del Congrés Català de Geografia, Girona, març 1991.

15. Land links: hiperterritoris / multiciutats / geourbanitats: nous models en xarxa, Manuel Gausa. Cap a un habitat(ge) sostenible – CADS (publicació prevista el juny de 2010).

16. La ciutat metropolitana. Delimitacions, desconcentracions, desequilibris, Josep Serra (Geògraf Mancomunitat de Municipis Àrea Metropolitana de Barcelona) Ponència presentada al Congrés Català de Geografia, Barcelona, març de 1991.

17. La ciutat metropolitana i la unitat de Catalunya, Lluís Casassas i Simó (President de la Societat Catalana de Geografia). Resum de la conferència inaugural del curs 1990-1991 de l’Institut d’Estudis Catalans.

18. La ciutat del suburbi, Josep Muñoz. Dossier, L’Avenç 310, febrer 2006.

19. La densitat urbana: de la ciutat de concentracióal camp urbanitzat, Francesc Muñoz a “L’Agenda Cerdà. Construint l’Agenda Metropolitana”, ed. de Joan Fuster Sobrepere. Ajuntament de Barcelona i Lunwerg Editores 2010. Coordinació editorial Institut Cerdà.

20. La raó a la ciutat: el Pla Cerdà. Amb articles de Joan Busquets, Francesc Muñoz, Joaquim Sabaté, Mercè Tatjer, Ramon Grau, Marina López, Manuel Guàrdia Bassoles, Joan Roca, Albert Maria Buhiga, Salvador Rueda, Jordi Borja, Juli Esteban, Lluís Domènech i Girbau, Jordi Garcés, Maria Rubert, Jordi Puntí, Josep Martorell, Federico Correa, Eduard Bru, Rosario Fontnova, Bernardo de Sola, Jordi Pascual, Juan Antonio Módenes, Manuel Gausa. Barcelona Metròpolis: Quadern Central. Revista d’informació i pensament urbans, Núm. 76. Tardor 2009.

21. La razón en la ciudad: el Plan Cerdà. Con artículos de Jesús Alturo, Lluís M. Anglada, Ignasi Aragay, Joan Busquets, David Castillo,Carles Duarte, Joan Esteva de Sagrera,Javier Gomá Lanzón, Francesc Muñoz,Rosario Fontova, Joaquim Sabaté, Mercè Tatjer, Amador Vega. Barcelona Metròpolis: Cuaderno Central. Revista de información y pensamiento urbanos, Núm. 76. Otoño 2009.

22. La soledat geomètrica. Buits i plens al paisatge de la ciutat contemporània, Francesc Muñoz, Dossier, L’Avenç 310, febrer 2006.

23. Organización y funciones de las metrópolis. Estudio comparado, E. Argullol. Metrópolis 2005.

24. Paisatges metropolitans: policentrisme, dilatacions, multiperifèries i microperifèries. Del paisatge clixé al paisatge calidoscopi, Carles Llop. Arquitecte. Papers 2008, 47-1,Núm 47.

25. Paisatges de la mobilitat: dels espais múltiple als aeroports low cost, Francesc Muñoz. Departament de Geografia. Universitat. Autònoma de Barcelona. Papers 2008, 47-2,Núm 47.

26. Polígons sense Rodalia, Maria Rubert de Ventós. Dossier, L’Avenç 310, febrer 2006.

27. Ravals de la revolució. Anarquisme i immigració a la Barcelona dels anys 1930, José Luis Oyón. Dossier, L’Avenç 310, febrer 2006.

28. Rodalia. La ciutat suburbi. Juan José Lahuerta, Francesc Muñoz, José Luis Oyón, Maria Rubert. Dossier L’Avenç 310. Febrer 2006.

29. Territori: espais d ’ identificació ; espai públic ? David Closes i Núñez (Arquitecte). 2005. Article inclòs a “Art , experiències i territoris en procés” . Ed . Idensitat / Actar D2007.