Fitxa de centre:

Arxiu Municipal del Districte de l'Eixample

Veure al Navegador >>

Aragó, 311,

08009 Barcelona

http://www.bcn.cat/arxiu/eixample

10\12\2009

Recursos per a investigar l'Eixample

Temes: Recerca, Memòria històrica, Ciutat i espai públic

L’Arxiu Municipal de l’Eixample disposa d’una biblioteca, una hemoteca i un fons audiovisual que ofereixen informació i documentació a grups de població concrets (investigadors, veïns, escolars i mestres):

La Biblioteca Auxiliar està constituïda pel conjunt de llibres i publicacions fonamentalment d'història i urbanisme de l'Eixample, com també per obres de referència i de l'Administració pública local.La Hemeroteca està formada per revistes i publicacions periòdiques de l'Eixample, procedents d'associacions de veïns i entitats diverses. També conté notícies de premsa sobre el districte i publicacions periòdiques de Barcelona.

El Fons Audiovisual comprèn el conjunt de documentació gràfica i sonora, sobretot el fons d'imatges fixes, de fotografies de façanes i rètols, des de l'any 1987.

 

 

L’Arxiu ofereix també assessorament i suport a les iniciatives d'investigació i recerca sobre estudis de coneixement de l'Eixample i contribució a la distribució d'aquests.


L’Arxiu Municipal de l’Eixample és doncs una important font de recursos per al treball de recerca al batxillerat i per als crèdits de síntesi que es duen a terme en el centres d’educació secundària.

Participants

Per més informació:

seducatiu@cccb.org
Tel. 933 064 135