Fitxa de centre:

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Veure al Navegador >>

c/ Montalegre, 5,

08001 Barcelona

www.cccb.org

01\10\2009

Cerdà i la Barcelona del futur

Temes: Ciutat i espai públic, Cultura

"Cerdà i la Barcelona del futur. Realitat vs. projecte" és una exposició que vol fer una immersió dins de la realitat actual per tal de reinterpretar el Projecte Cerdà i les seves idees inicials. També pretén descobrir-ne els valors urbanístics i socials, i explicar-ne el sentit més general com una peça de la ciutat en evolució constant.

La mirada sobre aquest gran projecte ens pot introduir noves maneres d’entendre la realitat actual i, sobretot, de pensar el futur a mitjà termini amb una ambició semblant a la de la generació coetània de Cerdà.

L’anàlisi de la riquesa urbanística del Projecte Cerdà ens permetrà plantejar diverses qüestions: Quins elements han perdurat i són capaços d’assegurar-ne la pervivència? Quins aspectes s’ha anat afegint al projecte Cerdà en la construcció de l’Eixample? Quin resultat s'esdevé en l'àmbit del sistema morfològic? Com podem entendre la complexitat funcional de l’Eixample? Quins són els projectes complementaris que van recolzar el de Cerdà?

L’estudi de l’Eixample Cerdà dins de la tradició de les ciutats en retícula desenvolupades arreu del món ens mostrarà Barcelona com a paradigma que es desenvolupa simultàniament a diverses escales.

Finalment interpretarà l’Eixample també com a punt de partida de l’experiència que ens permetrà pensar models o maneres d’entendre el sistema metropolità central.

L'exposició romandà oberta fins al 21 de febrer de 2010.

Més informació a la pàgina web de l'Any Cerdà.

Participants

Per més informació:

seducatiu@cccb.org
Tel. 933 064 135