Fitxa de centre:

14\06\2011

Jo de gran vull ser / Yo de mayor quiero ser

Temes: Societat, Ciutat i espai públic, Ciència i tecnologia, Arts

Jo de gran vull ser…? És una pregunta que expressa els dubtes que molts estudiants tenen a l’hora d’escollir els estudis postobligatoris que volen cursar. En aquell moment, si no és té clar, es corre el risc de prendre la decisió per pressions de l’entorn més proper, basant-se en tòpics o en modes passatgeres. Aquest problema és fruit del desconeixement del contingut dels estudis i les posteriors sortides laborals.

abz és una organització que compta amb el suport del Consorci d'Educació de Barcelona, centrada en la realització de tallers i xerrades pedagògiques a escoles i instituts amb l’objectiu de complementar els estudis reglats amb una activitat que aporti als alumnes una nova perspectiva de diferents professions. Els tallers i xerrades es complementen amb sortides a instal·lacions estrictament relacionades amb la professió estudiada. Tot plegat forma una activitat transversal que s’inicia a 4rt de primària, perquè any rere any, els estudiants adquireixin eines destinades a formar el seu criteri a l’hora d’escollir una professió.

Per implementar la nostra missió, abz ha creat una estructura on els encarregats d’apropar les diferents branques dels estudis postobligatoris i els professionals que formen, són els propis estudiants universitaris i professionals de cada sector. Els estudiants universitaris, que són d’una generació propera als alumnes més joves, imparteixen les xerrades i dirigeixen els tallers, esdevenint així un referent pel futur acadèmic dels més joves. Alhora fan d’enllaç entre els alumnes de primària i secundària i els professionals que coneixen a les sortides.

Enguany, abz ha fet un salt important respecte els últims quatre anys, amb l’ampliació de l’oferta pedagógica, i ha impartit tallers d’arquitectura, comunicació i enginyeria. Tant en el curs passat com l’actual, l’experiència ha estat molt satisfactòria per a tots els participants i volem deixar-ne constància amb aquesta publicació. De cara al curs vinent ampliarem l’oferta de tallers, en teniu un primer tast al final del volum amb el taller de medicina.

Les activitats, dutes a terme el 2010-2011, s’han recollit en un llibre que es presenta el 15 de juny a la Sala Barcelona (Sector d’Urbanisme de l’Ajuntament de Barcelona), i que s’ha lliurat a tots els participants. Les fotografies de la publicació han estat realitzades per alumnes del Curs de Reportatge de l'Escola superior de fotografia GrisArt. HP ha patrocinat aquesta activitat amb la impressió del llibre.

Fotografia de Mariona Peraire, alumna de GrisArt

Participants

Per més informació:

seducatiu@cccb.org
Tel. 933 064 135