Fitxa de centre:

Ajuntament de Sabadell

Plaça de Sant Roc, 1,

08201 Sabadell

www.sabadell.cat

24\03\2010

Activitats educatives relacionades amb el Parc Fluvial del Riu Ripoll

Ajuntament de Sabadell

Temes: Ciutat i espai públic, Cultura

El Servei de Sostenibilitat i Gestió d’Ecosistemes de l’Ajuntament de Sabadell promou dins del programa d’Educació Ambiental diferents activitats relacionades amb els programes educatius de les escoles de la nostra ciutat.

Un dels objectius d’aquests itineraris pedagògics és afavorir la connexió existent entre l’entorn més enllà del nucli urbà, potenciant la proximitat entre el medi natural i el medi urbà.

En concret, relacionades amb el Parc Fluvial del Ripoll, oferim com a recurs tallers i itineraris com els que trobareu descrits en el document adjunt.

El projecte del Parc Fluvial del riu Ripoll es caracteritza per la convivència de cinc àmbits d’interès específic al seu interior, els quals hem denominat: parc cultural, parc industrial, parc d’horta, parc de lleure i parc natural, constituït cadascun pels seus corresponents elements materials, les seves lògiques d’implantació i d’activitat, les seves relacions i els seus intercanvis i les seves pròpies necessitats de millora i recuperació.

Les diferents fases de recuperació (protecció i millora dels marges del riu, reordenació de l’horta, construcció de col.lectors, tractament de les aigües) més altres projectes vinculats a la millora de l’entorn, pretenen la millora del medi fluvial periurbà i la seva recuperació per la ciutat després de la progressiva degradació soferta durant els darrers quaranta anys.

El Ripoll, entre el parc natural de Sant Llorenç de Munt i el Besòs

Participants

Per més informació:

seducatiu@cccb.org
Tel. 933 064 135