Fitxa de centre:

Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi

Veure al Navegador >>

Eduardo Conde, 22-42,

08034 Barcelona

www.bcn.es/arxiu/sarria

15\02\2010

Itineraris Sarrià-Sant Gervasi

Arxiu Municipal Districte de Sarrià-Sant Gervasi

Temes: Ciutat i espai públic, Cultura

L'Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi és un servei cultural encarregat de recollir, classificar, conservar i fer accessibles els fons documentals procedents dels antics municipis de Sarrià, Sant Gervasi de Cassoles, Vallvidrera i Santa Creu d'Olorda.

S'han publicat quatre itineraris del nostre districte:

1) Sarrià, nucli antic; 2) Sant Gervasi; 3) Tibidabo; 4) Vallvidrera-Les Planes.

Aquestes publicacions pretenen apropar als ciutadans i ciutadanes tot allò que ens recorda el passat, amb referents històrics, arquitectònics, culturals o socials, alhora que ens fa conèixer el llegat que hem rebut d’altres èpoques.

Participants

Per més informació:

seducatiu@cccb.org
Tel. 933 064 135