Fitxa de centre:

Camp d'Aprenentatge de Barcelona

Veure al Navegador >>

Pg. Mare de Déu del Coll 41-51,

08023 Barcelona

www.xtec.cat/cda-barcelona

20\01\2010

El Pla Cerdà: un model d'urbanisme

Camp d'Aprenentatge de Barcelona

Temes: Ciutat i espai públic, Cultura

Al llarg d’aquest curs 2009/2010 el Camp d’Aprenentatge de Barcelona ofereix, dins les seves activitats, “El Pla Cerdà: un model d’urbanisme”. Es tracta d’un itinerari i una proposta de treball adreçat a l’alumnat d’ESO.

L’objectiu d’aquesta activitat és descobrir el elements principals que, partint del projecte de Cerdà, han configurat l’Eixample: els carrers, els tipus d’habitatges, les illes de cases, les cruïlles, els xamfrans, els interiors d’illa. La confrontació entre el proposat inicialment al Projecte de Cerdà i el que finalment esdevingué serà un altre dels eixos que guiarà el treball.

Al present curs participaran l’IES Bernat Metge (Barcelona) i l’IES de Cubelles, tot i que la nostra oferta continuarà mantenint-se per propers cursos i estarà a l’abast d’aquells centres que la sol·licitin.

En la mateixa línia de difusió del Pla Cerdà i aprofitant la commemoració del seu Projecte, el passat dia 13 de gener un grup de professionals dels Camps d’Aprenentatge de Catalunya vam assistir a una visita guiada de l’exposició “Cerdà: 150 anys de modernitat” al Museu Marítim de Barcelona. La qualitat de la informació que se’ns va transmetre i el contingut de l’exposició va resultar molt ben valorada per tothom. El comentari “que poc en sabíem d’aquest Pla Cerdà i quant ens queda per aprendre” va ser general, la qual cosa ens anima a continuar fent una difusió que ajudi a valorar com es mereix la gran obra de l’urbanista i a entendre perquè l’Eixample –i per extensió la ciutat- és com és.

Visita a l'exposició "Cerdà: 150 anys de modernitat"

Participants

Per més informació:

seducatiu@cccb.org
Tel. 933 064 135