Fitxa de centre:

GREIP

Campus UAB- Edifici G5- Bellaterra,

08193 Cerdanyola del Vallès

http://greip.uab.cat/

02\02\2011

Vídeo Plurilingüisme (GREIP)

GREIP (Grup de Recerca en Ensenyament i Interacció Plurilingües)

Temes: Cultura, Societat

Aquest vídeo conté un conjunt de sketch per fomentar la discussió sobre certs prejudicis al voltant del plurilingüisme. És producte de la col·laboració entre membres de l’equip GREIP i professorat i alumnat dels Instituts d\'Educació Secundària Príncep de Viana de Sant Andreu i Eugeni d\'Ors de Badalona, en el marc del projecte \'La competència multilingüe dels joves: continüitats i discontinüitats entre les pràctiques escolars i les pràctiques d\'entorn\'(SEJ2007-62147-EDUC), finançat pel Ministeri d\'Educació i Ciència.

El propòsit del projecte era estudiar, conjuntament amb l’alumnat, els usos comunicatius dins i fora de l’escola alhora que es reflexionava sobre certs prejudicis presents en la societat sobre el plurilingüisme.  

 

Juntament amb aquest vídeo, trobareu una introducció a càrrec d’Artur Noguerol. 

 

Autor: Òscar Bermell (GREIP), amb el suport de la Xarxa Incentivadora LLERA i del projecte SEJ2007-62147-EDUC

Data: Juliol 2010

Durada: 13:12

 

 

 

Participants

Per més informació:

seducatiu@cccb.org
Tel. 933 064 135