Fitxa de centre:

Institut Costa i Llobera

Veure al Navegador >>

Camí de la Capella de Can Caralleu, s/n,

08017 Barcelona

15\09\2009

Els patis d'illa de l'Eixample Cerdà

Bru Mas i Lluc Presmanes

Temes: Ciència i tecnologia, Ciutat i espai públic, Recerca

Aquest treball consisteix en analitzar el Pla Cerdà des del punt de vista de la recuperació dels patis interiors d’illa com a espai urbà. Hem analitzat tots els patis recuperats, la seva gestió, les seves característiques i configuració, els diferents usos que se’ls han donat, el mobiliari urbà de que disposen i altres característiques de cadascun. Hem fet unes fitxes per a cada pati d’illa estudiat. Posteriorment, i amb el que hem après amb l’anàlisi anterior, hem fet un disseny propi sobre un pati d’illa en vies de recuperació: el pati Clip, entre els carrers de Còrsega, Lepant, Indústria i Padilla. A més del disseny del pati Clip, i un cop estudiat les illes i les característiques de l’Eixample Barceloní, hem extret unes conclusions respecte la situació actual d’aquesta part tan característica de la ciutat de Barcelona: Creiem que amb l’espai guanyat per a la ciutat amb els patis dels interiors d’illa s’ha pogut recuperar d’alguna manera una part de la idea que tenia Cerdà en el moment de projectar el seu pla, en el que creia fermament i amb el qual pretenia crear una nova zona fora les muralles de Barcelona que fes de la nostra ciutat un centre modern, cultural, urbanístic i arquitectònic de referència mundial.

Participants

Per més informació:

seducatiu@cccb.org
Tel. 933 064 135