Fitxa de centre:

Revista Diagonal.

Veure al Navegador >>

avda. Diagonal 649,

08029 Barcelona

http://www.revistadiagonal.com

18\03\2011

Cosir el 22@

revista diagonal.

Temes: Ciutat i espai públic

El T’ETSAB d’enguany ha volgut sumar-se als homenatges pel 150 aniversari de l’aprovació del projecte del pla d’Eixample de Barcelona de Cerdà.

Ho ha fet focalitzant la discussió dels participants en un àmbit en què, amb una mirada ràpida al plànol de la ciutat, els conflictes urbans passen desapercebuts. A llevant de la Meridiana, allà on l’Eixample i el Poblenou es troben, molts carrers forcen els seus pendents, i alguns altres, que en planta semblen ininterromputs, són en realitat una suma de trams inconnexos amb desnivells no resolts.

 

Versió digital de l\'article

Participants

Per més informació:

seducatiu@cccb.org
Tel. 933 064 135