Participa

14\03\2011
viulapoesia.com
  • Navegador

Fitxa de centre:

VIU LA POESIA

Veure al Navegador >>

Universitat de Barcelona - Campus Mundet - Pg. Vall d´Hebron 171, Llevant,

08035 Barcelona

www.viulapoesia.com

14\03\2011

viulapoesia.com

POCIÓ. Poesia i Educació. Grup de recerca de la Universitat de Barcelona

Temes: Arts, Recerca, Cultura

El grup POCIÓ.  Poesia i Educació - www.pocio.cat, constituït al voltant d’uns quants professors de la Universitat de Barcelona, dirigit per Glòria Bordons, treballa des de 1999 en la divulgació i la comprensió de la poesia contemporània entre els més joves. Després d’una etapa inicial dedicada a Joan Brossa, amb la creació de la pàgina web Els entra-i-surts de Brossa i el llibre Aprendre amb Joan Brossa, POCIÓ es va centrar en la poesia contemporània.

El resultat n’és Viu la poesia www.viulapoesia.com, un espai on el visitant troba gran diversitat de formes poètiques (des de les més tradicionals a poemes visuals, sonors o performances poètiques) i de temes (des de la guerra o el compromís social fins al joc, l’art o l'esport), accessibles des de diferents mitjans (àudio, vídeo, imatge i escriptura), tot complementat amb propostes didàctiques, jocs interactius i gravacions dels poetes explicant com han concebut els seus poemes.

Participants

Per més informació:

seducatiu@cccb.org
Tel. 933 064 135