Fitxa de centre:

Institut Joan Fuster

Veure al Navegador >>

pl. Ferran Reyes, 2-3,

08027 Barcelona

www.xtec.cat/iesjoanfuster

23\06\2011

UNA EXPERIÈNCIA DIDÀCTICA GRATIFICANT

Magdalena Alegret i Laura Doncel

Temes: Arts

“No estalviem respostes a les interrogacions frontereres entre la poesia i el teatre perquè les arts s’interfereixen, s’enriqueixen mútuament. Una bona pintura pot solucionar un poema i una peça musical pot solucionar una pintura, etcètera [9]. No estalviem respostes a les interrogacions frontereres”

Joan Brossa

Un poema treballat a classe, un ritme de sons que entrellaça un sentit que poc a poc es va teixint...

Què ens suggereix?. No estalviem respostes a les interrogacions frontereres.

A l’institut treballem diverses i variades disciplines, l’objectiu de les quals és esdevenir claus de coneixement i d’interpretació del món que ens envolta. I, amb motiu dels Jocs Florals de Sant Jordi, van pensar d’organitzar un recital poètic des dels departaments de música i de llengua catalana.

Hem pogut aplicar la pràctica d’uns passos de dansa contemporània a la pulsació d’un poema de Joan Brossa.
   Vam triar el poema de “El jardí de la reina” amb la intuïció que agradaria als alumnes  i que se’l farien seu. Pel contingut: el misteri d’una clau que obre el jardí de la reina, pel ritme: versos que es van repetint mentre que se n’incorporen de nous i, finalment, el repte de memoritzar-lo, va esdevenir una activitat lúdica.

I així vam constatar que si els alumnes no haguessin tingut interioritzats uns moviments, una seqüència corporal harmònica en el silenci, no haguessin estat capaços de veure la relació amb el poema.

El gest dels ballarins com un metrònom ajustava el tempo dels rapsodes.

I el poema, la paraula, regia l’ordre i seqüència dels moviments.

Treballar interdisciplinàriament música i literatura ha ofert la possibilitat de desenvolupar el sentit d’anàlisi. Els alumnes han, desenvolupat estratègies d’atenció i de concentració i han assimilat procediments d’escolta activa.

“El Brossa melómano tenía además una faceta tan inusitada como él mismo.
Desde la música apreciaba el silencio. Lo valoraba en su relación con el sonido,
gramaticalmente recíproca, biológicamente simbiótica, comunicacionalmente
interactiva“ Contrapunt d'Antoni Batista (La Vanguardia, 8-1-99)”

I en la nostra experiència hem comprovat que amb la seva poesia ha estat possible ballar...

METODOLOGIA I PROCÉS

Els contingut s’ha treballat com a projecte de manera globalitzada e interdisciplinar, aprofitant com a recurs una coreografia interioritzada a les sessions de música.

S’ha distribuit el temps en:

·    Sessions, a la classe de llengua catalana, de lectura  memorització i recitació del poema.

·    Sessions a l’aula de música de control del moviment en silenci, anàlisi de la seqüència coreográfica amb sentit i adaptació als versos del poema.

·    Sessions conjuntes música i llengua catalana per exercitar el treball conjunt de ballarins  amb les rapsodes  aconseguint  ajustar el tempo de recitat i el tempo dels moviments,

S’ha dut a terme la selecció d’una música com acompanyament, la funció de la qual era servir de  fons  sonor sobre el que destaqués el timbre de les veus, i com a coixí harmònic del ritme del text i el moviment dels ballarins.

Aquesta experiencia l’han desenvolupat els alumnes de primer d’ESO de l’Institut Joan Fuster coordinats per Laura Doncel, professora  de català, i Magda Alegret, professora de música .

Participants

Per més informació:

seducatiu@cccb.org
Tel. 933 064 135