Fitxa de centre:

Màster "Disseny i Producció d'Espais"

c/ Montalegre, 5,

0801 Barcelona

www.cccb.org

17\05\2011

ARRELS > Girona, Temps de Flors 2011

postgrau DISSENY D'INTERIORS

Temes: Arts, Ciutat i espai públic, Cultura

 

Un any més, els alumnes del postgrau de Disseny d\'Interiors de la UPC School i el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) han participat en l\'exposició Temps de Flors, desenvolupant i executant un projecte espacial que s\'ha pogut visitar del 7 al 15 de maig a la Casa de l\'Ardiaca de Girona.

 

El projecte d\'enguany, titulat Arrels, és una instal·lació d\'alt contingut crític, que qüestiona l\'ús indiscriminat de lo artificial i perdurable enfront de lo natural i efímer. Una dualitat de conceptes oposats que es formalitza a través d\'una malla inclinada que suporta 1.800 gerberes naturals i artificials, la disposició de les quals amaga un missatge inicialment inapreciable.

 

La col·locació d\'aquesta malla crea un recorregut actiu que descriu en dos temps la verticalitat terra-cel. S\'entra a l\'espai per un indret fosc i angost, on s\'aprecien les tiges verdes de les gerberes, i culmina en un espai lluminós i obert que mostra la flor en tot el seu esplendor.

 

El temps és l\'element activador de la intervenció, ja que és el responsable de que cada segon, cada minut, sigui més visible el contrast entre les flors naturals que s\'han assecat i les artificials que romanen inalterables. Per tant, és una obra en evolució constant, que posa en dubte l\'exposició estàtica i muda, i aposta pel diàleg entre obra i espectador. Un espectador curiós i atent, sensible a la subtilesa d\'una obra efímer.

 

L\'evolució del projecte ha quedat enregistrat i es pot visualitzar al portal www.arrels2011.wordpress.com.

 

Aquest exercici, que s\'inclou dintre el programa acadèmic del postgrau, permet vincular la docència amb la realitat constructiva, aconseguint d\'aquesta manera que el curs guanyi en continguts, que és un dels objectius pels que es treballa any rere any.

 

Cristina Masferrer Juliol, coordinadora

 

 

Participants

Per més informació:

seducatiu@cccb.org
Tel. 933 064 135