Any Cerdā

Itineraris

Els itineraris es poden fer:

  • A peu
  • En bici
  • En autocar
  • En transport públic

Vella ciutat, nova ciutat

Noves visions a l'entorn de la muralla

Com era Barcelona abans de l’Eixample... abans de Cerdà? Com i quan es van enderrocar les muralles i quina ciutat s'ha construït en el seu lloc?
+INFO

ITINERARI A PEU

Raval i Eixample, dues construccions de la ciutat

Quantes ciutats conviuen en l'interior d'una mateixa ciutat? Una visita per descobrir els contrastos i les transformacions de dos territoris pròxims i en contínua evolució.
+INFO

ITINERARI A PEU

L'obertura de la Via Laietana i la creació del Barri Gòtic

Com es va reformar la vella ciutat en paral·lel a l'expansió del nou Eixample?
+INFO

ITINERARI A PEU

L'Eixample, la Ciutadella, el Born i l'Exposició de 1888

Amb la destrucció de la ciutadella militar, la creació del parc, la construcció del mercat del Born i l’exposició de 1888 es configura a finals de segle XIX una àrea de nova centralitat entre Ciutat Vella i el nou Eixample.
+INFO

ITINERARI A PEU

© Arxiu Fotogràfic de Barcelona. Joan Martí

La construcció d'una visió romàntica de la ciutat

Aquest itinerari recorre diversos edificis, places i carrers, des del Liceu fins a l’Acadèmia de Bones Lletres, i mostra la monumentalització de l’espai urbà poc abans de l’enderroc de les muralles.
+INFO

ITINERARI A PEU

© www.danimarin.tk - Fotolia.com

Les escoles Àngel Baixeras i Collasso i Gil

Dues fites en la història de l'educació

Itinerari en què es visiten dos centres escolars (Àngel Baixeras i Collaso i Gil), projectats educativament per Manuel Ainaud i arquitectònicament per Josep Goday. +INFO

ITINERARI A PEU

Paisatges de l'Eixample

L'Eixample, la forma de la ciutat

Un passeig per l'espai i el temps de l’Eixample central per confrontar el projecte inicial de Cerdà amb la seva realitat actual.
+INFO

ITINERARI A PEU

La ciutat subterrània

Sota els carrers de Barcelona existeix una altra ciutat, la subterrània. Aquest itinerari convida a explorar-la.
+INFO

ITINERARI EN TRANSPORT PÚBLIC

Tour Cerdà: un viatge per les illes de Barcelona

Una travessia sobre dues rodes que creua la ciutat per trobar maneres destacades i insòlites d’habitar les illes de la trama Cerdà.
+INFO

ITINERARI EN BICI

Tour Cerdà: espais verds als límits de l'Eixample

Una ruta en bicicleta per jardins íntims i nous parcs urbans a la perifèria de l’Eixample.
+INFO

ITINERARI EN BICI

© Alison Cornford-Matheson

Raó, passió i negoci en la construcció de l'Eixample

Un recorregut pels conflictes entre el Pla Cerdà, les propostes arquitectòniques del modernisme i el noucentisme i la promoció immobiliària, des de finals del segle XIX fins a mitjan XX.
+INFO

ITINERARI A PEU

© Arnim Schulz

A la recerca d'un nou estil

L'arquitectura historicista a l'Eixample

Els edificis que es construeixen a Barcelona, en aquell moment previ a l’esclat del Modernisme, s’inspiren en els estils del passat: el neomedievalisme, el neoàrab, el neoclàssic, entre d’altres. +INFO

ITINERARI A PEU

Barcelona en Diagonal

Un trekking urbà de 12 km sense allunyar-se mai més de cent metres de l’eix de la Diagonal. Un diàleg intens sobre les controvèrsies intel.lectuals, econòmiques  i urbanístiques inserides en les seves edificacions i els seus paisatges.
+INFO

ITINERARI A PEU

© Jenny Solomon

L'Eixample de Cerdà, a través de la literatura

Aquest itinerari vol donar a conèixer el barri, un del més coneguts de Barcelona, a totes aquelles persones que hi viuen, hi conviuen i hi passegen, descobrint-los certs aspectes insòlits o poc coneguts per ells, convidant-los a descobrir aquest territori a través de la literatura que li és pròpia.
+INFO

ITINERARI A PEU

© Arnim Schulz

Josep Puig i Cadafalch i els codis de la representació urbana

Aquest itinerari pretén mostrar la trajectòria de Puig i Cadafalch com a arquitecte a través de l'anàlisi d'algunes de les seves obres emblemàtiques.
+INFO

ITINERARI A PEU

Més enllà de l'Eixample

Barcelona Panorama: els límits del Pla Cerdà

Fins a on arribava la primera metròpolis dibuixada per Cerdà? Una mirada global per a descobrir l'estructura del territori on es va assentar la nova Barcelona.
+INFO

ITINERARI EN AUTOCAR

Besòs: de frontera a espai públic

Cerdà va dibuixar una nova ciutat fins als marges del Besòs... En què s’ha convertit avui aquest antic límit?
+INFO

ITINERARI EN AUTOCAR

Llobregat: nou eix metropòlità

Un trajecte pels principals temes que defineixen avui el territori metropolità: els grans equipaments urbans, les infraestructures de transport, els eixos d'organització econòmica i la pervivència dels espais agraris i naturals.
+INFO

ITINERARI EN AUTOCAR

© Sebastián Restrepo

L'Eixample al Poblenou

Un recorregut per una zona on al segle XX se succeïren tant les actuacions al marge dels plans com els experiments urbanístics; on  al segle XXI s’ha definit una nova manera d’entendre l’Eixample.
+INFO

ITINERARI A PEU