Any Cerdā

ARXIU CERDĀ..

ARXIU CERDĀ

Els més visitats

Textos d'Ildefons Cerdà

Teoría General de la Urbanización

Y aplicación de sus principios y doctrinas a la Reforma y Ensanche de Barcelona

Ildefons Cerdà

Tom I, 815 pàgs.
Imprenta Española, Madrid 1867.
Edició facsímil a càrrec del Instituto de Estudio Fiscales, Madrid, 1968.

Plànols d'Ildefons Cerdà

Replantejament del plànol de l'Eixample de Barcelona

Ildefons Cerdà

Plànol, 1863.
Escala original: 1:5.000.
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona.

Altres plànols

Plano de Barcelona y sus alrededores en 1890

Aprobado por el Exemo. Ayuntamiento en sesión del día 13 de Enero de 1891

Ajuntament de Barcelona

1891.
Traçat per D. J. M. Serra.
Institut Cartogràfic de Catalunya.

Fotoplà de l'Eixample.

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC)

Fotoplà de l'Eixample de Barcelona, 2004.

Fotoplà de l'Eixample.

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC)

Fotoplà de l'Eixample de Barcelona, 2004.