Fitxa de centre:

Institut Municipal d'Educació de Barcelona

Veure al Navegador >>

Pl. Espanya, 5,

08014 Barcelona

12\03\2010

Barcelona millora el seu paisatge!

Temes: Ciutat i espai públic, Cultura, Societat

XV Audiència Pública per als nois i noies de Barcelona
Barcelona millora el seu paisatge!
Curs 2009-2010


L’objectiu de l’activitat és fomentar la participació dels nois i noies en les qüestions que afecten la ciutat i que aquesta els escolti com a ciutadans i ciutadanes de ple dret, alhora que facilitar avançar cap a una democràcia participativa.

L’Institut d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona convoca, des de fa 15 anys, l’Audiència Pública als nois i noies de la ciutat. És una activitat especialment pensada per a l’alumnat de 6è de primària, secundària i batxillerat (entre 11 i 17 anys).

La fórmula de l’Audiència Pública promou un model de participació democràtic i té un valor pedagògic ja que permet repensar la ciutat com a entitat educadora i transmissora de valors democràtics i cívics: fruit d’un aprenentatge en què la infància i la joventut són els protagonistes principals.

L’Audiència Pública als nois i noies de la ciutat se serveix d’un mecanisme municipal de participació ja establert per configurar un espai de diàleg i participació dels joves escolars com a ciutadans de ple dret. Cada any es proposa un tema diferent d’interès per als joves, per tal d’intercanviar idees, imaginar i buscar solucions raonades i raonables i, finalment, emetre les seves opinions i demandes per millorar la ciutat i la qualitat de vida dels seus ciutadans i ciutadanes.

Després d’un procés col·lectiu de reflexió durant tot un curs escolar, els joves alumnes presenten les seves conclusions i propostes en una Audiència Pública del consistori presidida per l’alcalde.

Aquest curs, la XV Audiència Pública, té com a objectiu fomentar en l’alumnat participant la curiositat pel coneixement del paisatge urbà com a bé comú i entorn de convivència, amb referències a tot tipus d’edificis i a tots els barris i districtes de la ciutat. Alhora que cercar l’opinió del jovent sobre les mesures que cal prendre per tal de protegir i millorar la qualitat del paisatge urbà de la ciutat, entenent que un paisatge urbà harmònic i amable aporta qualitat de vida i incideix de forma positiva en el dia a dia de les persones.

A l’Audiència Pública d’aquest curs participen al voltant de 1000 nois i noies de diversos centres educatius (veure document adjunt).

Cartell de la XV Audiència Pública

Participants

Per més informació:

seducatiu@cccb.org
Tel. 933 064 135