Fitxa de centre:

Institut Municipal d'Educació de Barcelona

Veure al Navegador >>

Pl. Espanya, 5,

08014 Barcelona

18\04\2011

XVI Audiència pública als nois i noies de Barcelona

IMEB

Temes: Ciutat i espai públic, Cultura

Durant el curs 2010-2011, la XVI Audiència Pública, Barcelona cultura! Propostes per gaudir la cultura ha donat veu al jovent per tal que la seva opinió sigui tinguda en compte, en els diferents barris i districtes, a l’hora de fer el disseny cultural de la ciutat.

Més de 800 joves de la ciutat han demanat més activitats culturals per a la seva edat, així com una cultura més lliure i accessible i esdevenir també creadors en comptes d'únicament consumidors. Són algunes de les peticions que els nois i les noies de 23 centres de la ciutat han presentat a l'alcalde en el marc de la XVI Audiència Pública als joves, celebrada el 12 d’abril de 2011 en el Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona.

Els i les joves de Barcelona volen una cultura més accessible, més espais de participació i propostes innovadores dissenyades especialment per al seu consum.

Els joves han lliurat a l'alcalde, Jordi Hereu, un manifest en el qual han proposat més activitats enfocades a la seva franja d'edat com ara exposicions als centres culturals del barri, la creació d'un departament de cultura juvenil, centres per poder fer teatre de joves i per a joves i la promoció de concerts a l'aire lliure i a bon preu.

Tal com han explicat a l'alcalde els nois i les noies de la ciutat, volen ser protagonistes de l'elaboració cultural a través de la creació d'espais de cibercultura com ara ràdios, revistes o televisions. Per aquest motiu, també han reclamat tenir més equipaments municipals per reunir-se, debatre o assajar, així com que s'augmenti la inversió econòmica destinada al seu col·lectiu.

Respecte a la polèmica de les descàrregues a la xarxa, el jovent de la ciutat ha proposat la cerca d'una estratègia per compensar l'autor i els drets de propietat intel·lectual, al mateix temps que es facilita l'accés gratuït als productes culturals.

La interculturalitat s'ha revelat també com un tema que preocupa als més joves, que han demanat manifestacions culturals que potenciïn l'intercanvi entre cultures.

No tot han estat demandes del jovent, ja que aquests també s'han compromès a fer un ús més intensiu de les associacions i els equipaments de joves i a participar en activitats del barri.

Participants

Per més informació:

seducatiu@cccb.org
Tel. 933 064 135