Fitxa de centre:

Institut Municipal d'Educació de Barcelona

Veure al Navegador >>

Pl. Espanya, 5,

08014 Barcelona

25\02\2010

Barcelona Obra Oberta

Temes: Ciutat i espai públic, Cultura

El projecte Barcelona Obra Oberta, fruit de la col·laboració entre l’Institut d’Educació i l’Àrea d’Habitatge, Urbanisme i Règim Interior de l’Ajuntament de Barcelona, Barcelona d’Infraestructures Municipals SA (BIMSA) i l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona de la UPC, persegueix que els alumnes d’Educació Secundària Obligatòria de la ciutat de Barcelona puguin visitar algunes de les obres d’interès general a la ciutat com a element necessari per contrastar el treball previ fet a l’aula referit a la solució arquitectònica a demandes socials o de resolució de problemes urbanístics.

La finalitat del projecte Barcelona Obra Oberta és apropar els joves de la ciutat en el coneixement actiu de la construcció de l’espai urbà, tant des del punt de vista material com social. L’espai urbà és per ells l’espai de convivència, d’identificació i de desenvolupament de l’orgull cívic. Volem contribuir a formar ciutadans que entenguin la seva ciutat i participin d’ella.

És per tot això, que el projecte Barcelona Obra Oberta pretén d’una banda, oferir un espai de coneixement on es vegi com i d’on naixen els projectes, com es documenta un espai, amb quines màquines es treballa, com es prepara el terreny i es fonamenta, com es munten les estructures, com funcionen les tuneladores, i com és de complex el subsòl amb les aigües netes, les brutes, les xarxes elèctriques, de gas, de telefonia, etcètera. La clau d’això es troba en el llibre Obra Oberta. Construint Barcelona.

D’altra banda, Barcelona Obra Oberta vol ser un projecte que ofereixi la possibilitat de conèixer les obres de forma directa amb tots els actors implicats. És una manera d’entusiasmar, de fer una crida a la participació cívica i a disposar de criteri propi sobre els espais de convivència. A la documentació adjunta trobareu el calendari de visites programades per al curs 2009-2010.

Logo del projecte

Participants

Per més informació:

seducatiu@cccb.org
Tel. 933 064 135