Fitxa de centre:

Institut Municipal d'Educació de Barcelona

Veure al Navegador >>

Pl. Espanya, 5,

08014 Barcelona

28\02\2011

El Pregó de la Laia. Curs 2010-2011

Temes: Cultura, Ciutat i espai públic

BARCELONA CULTURA!
Els infants gaudim de la cultura

Curs 2010-2011.

El Pregó de la Laia és una activitat educativa adreçada a l’alumnat de 3r, 4t i 5è de primària que té com a objectiu iniciar els infants en els processos participatius a l’escola i a la ciutat de Barcelona. A través d’aquesta iniciativa, es convida els nens i nenes a prendre la paraula i participar, amb els seus suggeriments i compromisos, en l’elaboració conjunta del Pregó de la Laia, que es llegeix públicament com a inauguració de les festes d’hivern de la ciutat (Festes de Santa Eulàlia).

Mitjançant aquest programa es convida als infants a reflexionar sobre un centre d’interès i construir la seva pròpia opinió.

En aquest curs 2010-2011, sota el lema “Barcelona Cultura! Els infants gaudim la cultura”, les propostes del debat han configurat el pregó que ha girat al voltant del gaudiment de la cultura a la ciutat des de la reflexió crítica. La cultura serveix per transformar, construir, difondre i incentivar la creativitat ciutadana. Diferents dinàmiques de grup a l’aula i les trobades entre alumnes de diversos centres, han permès als infants compartir propòsits i interessos com a consumidors i com a productors de cultura. I, des d’una mirada diferent de la dels adults, faran sentir la seva veu sobre la cultura.

L' Institut Municipal d'Educació organitza aquesta activitat conjuntament amb la Regidoria de Drets Civils i l' Institut Municipal de Cultura. La metodologia dissenyada té la voluntat de transmetre una idea positiva de la convivència i la participació a la ciutat, plantejant els processos de reflexió i construcció d’opinió a través de dinàmiques lúdiques que afavoreixin la implicació de l’alumnat, i que els ajudin a descobrir i conèixer les institucions i les persones que treballen per a la ciutadania.

El programa d'activitats ha estat el següent:
• Sessió informativa per al professorat interessat en l’activitat : A principis de setembre.
• Jornada de formació per als conjunt de mestres de les escoles participants: Amb la participació de professionals reconeguts, es donen elements per iniciar el treball a l’aula i es lliura un dossier de propostes didàctiques per al treball als centres.
• Treball als centres. Durant els mesos d’octubre i novembre, l’aula és l’espai on es treballen els continguts proposats. És en aquest espai on els infants construeixen de manera individual i col·lectiva el seu discurs amb el suport de la proposta didàctica, que inclou activitats per a l’alumnat i orientacions per al professorat.
• Trobada amb el Consistori: “La veu dels infants”: A finals del primer trimestre del curs, es realitza una jornada d’intercanvi al Saló del Tinell amb tots els grups participants i el Consistori, on els infants comparteixen les seves propostes treballades a les aules amb altres nens i nenes i les exposen a l’alcalde. Aquest acte es vehicula a través d’un espectacle lúdic amb dinàmiques i tallers de participació col·lectiva,
• Taller didàctic per als mestres: A principis de gener es realitza una Jornada per a la creació del pregó amb una assessora experta en llenguatge poètic.
• Fem el Pregó de la Laia. Durant els mesos de desembre i gener, es fa conjuntament el Pregó de la Laia del 2011. Cada centre rep l’encàrrec d’elaborar en forma de rodolí una de les seves propostes. D’aquesta manera, el pregó esdevé una obra de creació col·lectiva i representativa de la veu dels infants de Barcelona.
• Lectura del Pregó. El dia 11 de febrer de 2011, data d’inici de les Festes de Santa Eulàlia, festa major d’hivern de la ciutat, es fa la lectura del Pregó per part dels infants en què l’alcalde dona resposta a les seves propostes. Durant aquest acte, els centres gaudeixen d’activitats lúdiques i festives a mode de cloenda.

Aquest curs escolar 2010-2011, han participat uns 400 escolars, de 3r, 4t i 5è de primària, d’un total d’11 centres educatius de Barcelona. L’alumnat participant representa un total d’11 centres educatius de la ciutat:

La Llacuna del Poblenou, Mare de Déu de Montserrat, Paideia, Pràctiques II, Projecte, Prosperitat, Rel, Sant Felip Neri, Sants Innocents, Voramar i Virolai

Pòster del Pregó de la Laia. Curs 2010-2011

Participants

Per més informació:

seducatiu@cccb.org
Tel. 933 064 135