Fitxa de centre:

Institut Municipal d'Educació de Barcelona

Veure al Navegador >>

Pl. Espanya, 5,

08014 Barcelona

28\10\2009

Publicació de la història de les escoles de Barcelona

Programa de Memòria Històrica de l'Educació

Temes: Memòria històrica, Ciutat i espai públic, Societat

L’objectiu del programa és la recuperació de la història de l’escola a Barcelona, és a dir, de la preservació del patrimoni educatiu de la ciutat. Aquesta recuperació s’ha d’entendre en un sentit ampli tenint en compte a totes les persones, entitats i d’altres que han estat protagonistes d’aquesta història. Per això cal considerar els fons documentals (públics i privats), la memòria oral, la recerca, la difusió, etc.

Les principals actuacions que es duen a terme són:

• Inventari del fons històric de les escoles. La funció principal de l’inventari és del coneixement del fons (material didàctic, treballs d’alumnes, documents,...) del patrimoni escolar de la ciutat. Aquest coneixement ens ha de portar a:
    -Conservar els fons amb les condicions adequades.
    -Cercar la complicitat de les escoles en la valoració del seu propi patrimoni.

• Conservació i control de les col·leccions. De la realització del inventaris a les escoles i de les donacions particulars hi ha sempre un fons que cal conservar (netejar i restaurar en alguns casos), inventariar i empaquetar per tal de fer la transferència oportuna, només en els casos que sigui necessari, a arxius i museus

• Projecte de recuperació i conservació de la memòria oral de les escoles. S’ha creat un equip de treball per aquesta tasca . Aquest material s’utilitza per a exposicions, publicacions, recerca, etc.

• Publicació de la història de les escoles de Barcelona dins d’una nova col·lecció que promou l’Institut Municipal d’Educació. Amb aquestes publicacions es pretén donar a conèixer la història de les escoles i, a la vegada, el marc social, cultural, polític i evidentment pedagògic en el que es van crear i quins canvis al llarg del anys han anat configurant la situació actual.

• A l’entorn de la temàtica de la història de l’educació, elaboració de diferents tipus de materials (CD-ROM/DVD) adreçats a l’alumnat però també al professorat i als centres de formació de professorat amb l’objectiu que sigui utilitzat com a de material didàctic però a a la vegada que sigui una eina útil per a la pròpia formació

• Assessorament a les escoles en la celebració dels seus aniversaris. Aquest assessorament està vinculat directament amb alguns dels projectes que configuren el programa de memòria històrica: -Exposicions sobre la història del centre -Entrevistes a antics i antigues mestres i alumnes -Projecte de treball amb l’alumnat (auques, exposicions,...)

• Assessoraments externs. S’ofereix informació i suport a totes les institucions escolars que estiguin interessades en la vessant històrica dels centres.

• Suport a projectes externs vinculats a la història de l’educació (subvenció, publicació, difusió, etc.)

• Contacte amb museus i arxius, establint quan la situació ho requereixi, acords de col·laboració. Museus i arxius amb els que estem en contacte:
    -Museu d’història de la Ciutat de Barcelona
    -Museu Universitari Virtual de Pedagogia
    -Arxiu Administratiu -Arxiu Històric de la Ciutat
    -Arxiu fotogràfic

Programa de Memòria Històrica de l’educació
Publicació de la història de les escoles de Barcelona.


Edicions previstes pel Curs 2009-2010:

CEIP Dolors Monserda Santapau
.
Han celebrat els 20 anys de fusió de les dues escoles. L’Escola Dolors Monserdà es va crear l’any 1931. L’Escola Santapau el 1959. El llibre situa les dues escoles en el moment històric de la seva creació i també de la seva fusió.
L’autora és la historiadora Cèlia Cañellas

CEIP Bàrkeno.
Aquesta publicació parteix d’un treball de recerca sobre l’Asil Nostra Senyora del Port que després va ser l’Escola Bàrkeno.
L’autora és la historiadora Mariona Ribalta

CEIP Escola del Mar.
En motiu dels 60 anys que fa que l'Escola del Mar es va ubicar al Guinardó, després de ser bombardejada la que estava a la Barceloneta, s'edita un llibre basat essencialment en l'experiència personal dels alumnes. A través d’entrevistes es vol reflectir la influència de l’escola en la seva vida personal i professional.
L'autora és Betsabé Garcia

IES Rubió i Tudurí.
Va ser la primera escola de jardineria i en motiu del 75è aniversari s’està preparant una publicació.
L’autora és Lourdes Martí

CEE Vil.la Joana
Centre d’educació especial creat l’any 1920.
L’autora és Cristina Masanés.

Participants

Per més informació:

seducatiu@cccb.org
Tel. 933 064 135